Σάββατο, 1 Αυγούστου 2009

Τι προβλέπει έκθεση του Συμβουλίου Ενεργειακής Στρατηγικής

Μείωση της ζήτησης ενέργειας και αναβαθμισμένος ο ρόλος των ΑΠΕ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2009 07:00

Η μείωση της ζήτησης ενέργειας και ο αναβαθμισμένος ρόλος των ανανεώσιμων πηγών και της εξοικονόμησης, αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά της έκθεσης για το μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό, την οποία ολοκλήρωσε το Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής.

Πρόκειται στην ουσία για την αναθεώρηση τη έκθεσης του περασμένου Απριλίου, η οποία κρίθηκε απαραίτητη, λόγω των ευρύτερων επιπτώσεων που προκάλεσε η οικονομική κρίση. Η νεώτερη έκθεση, ενώ κατά βάση κρατά το ίδιο μείγμα καυσίμων, εξαιρεί πλέον εντελώς τη χρήση του λιθάνθρακα. Οσο για την πυρηνική ενέργεια, αναφέρει ότι «η έκθεση, συμμορφούμενη προς το κυρίαρχο κοινωνικό και πολιτικό κλίμα, δεν αναφέρεται σε προοπτική χρησιμοποίησης της πυρηνικής ενέργειας, ακόμη και στον ορίζοντα οράματος (2050)».

Ειδικά για το λιθάνθρακα, επισημαίνει ότι «η προβλεπόμενη μικρότερη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και η δυνατότητα πλέον κάλυψής της από τις γνωστές συμβατικές πηγές και τις ΑΠΕ, εκτόπισαν το αμφιλεγόμενο θέμα του λιθάνθρακα από τον τρέχοντα μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό». Υποστηρίζει ωστόσο «για κάθε ενδεχόμενο και κυρίως για εφαρμογή στην περίοδο προοπτικής (2020-2030) την απόκτηση τεχνογνωσίας στην "καθαρή" χρήση τόσο του λιγνίτη όσο και άλλων στερεών καυσίμων».

Το βασικό σενάριο της έκθεσης αναφέρεται σε κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 59.219 γιγαβατώρων για το 2010, μέγεθος κατά 3% χαμηλότερο της εκτίμησης του Απριλίου. Η αναθεώρηση προς τα κάτω είναι ισχυρότερη για το 2020, δηλαδή το τέλος του ορίζοντα στρατηγικής, καθώς η ζήτηση εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 74.100 γιγαβατώρες, έναντι 87.900 γιγαβατώρων που ήταν η εκτίμηση πριν από την εκδήλωση της κρίσης.

Με τα δεδομένα αυτά, η έκθεση εκτιμά ότι η προβλεπόμενη μικρότερη ζήτηση παρέχει τη δυνατότητα να καλυφθεί από τις συμβατικές πηγές (λιγνίτης, φυσικό αέριο, ΑΠΕ) σε συνδυασμό με την εφαρμογή πολιτικών εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης της ενέργειας.

Ωστόσο παρατηρεί ότι, ενώ ορθά η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΝ έχει ενστερνιστεί τη σημασία της ορθολογικής χρήσης της ενέργειας, δεν είναι ακόμη σαφές κατά πόσο έχει επιτευχθεί ευρεία συνειδητοποίηση του προβλήματος από τους καταναλωτές στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Σύμφωνα δε με τις εκτιμήσεις του ΣΕΕΣ, η εξοικονόμηση εκτιμάται ότι μπορεί έως το 2015 να ανέλθει στην τελική ενεργειακή κατανάλωση σε 1,963 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου πετρελαίου και να συνοδευτεί από μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων κατά 8,41 εκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα.

Αποδοτικότητα

Ιδιαίτερη βαρύτητα προσδίδει η έκθεση του ΣΕΕΣ στην ανάπτυξη στρατηγικών για τη Βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και στο ρόλο των κρατικών υποστηρικτικών μέτρων για την εφαρμογή τους.

Η στρατηγική για τη Βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας, τονίζεται, θα πρέπει να υποστηρίζεται από κρατικά υποστηρικτικά μέτρα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αντιδράσεις, ο φόβος, η δυσπιστία, η καχυποψία, η αδιαφορία, η άγνοια, η παραπληροφόρηση και η χρηματοδοτική ένδεια των τελικών καταναλωτών ενέργειας, ώστε να δημιουργηθεί θετικό κλίμα και να αναληφθούν πρωτοβουλίες που θα οδηγήσουν σε εξοικονόμηση ενέργειας.

«Μια ολοκληρωμένη στρατηγική περιλαμβάνει όλα εκείνα τα κρατικά υποστηρικτικά μέτρα, που είναι σε θέση να ενημερώσουν, να ενισχύσουν, να διευκολύνουν, να δελεάσουν, να αναγκάσουν (όπου χρειάζεται με κανονισμούς και άλλα υποχρεωτικά μέτρα) και γενικά να κατευθύνουν τους τελικούς χρήστες σε αποτελεσματικές πρακτικές και επενδύσεις», αναφέρει χαρακτηριστικά η έκθεση.

Φυσικό αέριο

Σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο, η έκθεση συνιστά τη λελογισμένη χρήση του, καθώς αυτό αποτελεί εισαγόμενο καύσιμο. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι η χρήση του φυσικού αερίου θα πρέπει να λαμβάνει υπ΄ όψιν τον περιορισμό του συνολικού κόστους της παραγόμενης ενέργειας και να διασφαλίζει τη μέγιστη διαθεσιμότητα στην ηλεκτροπαραγωγή, ακόμη και σε περιόδους κρίσεων. Επιπλέον συνιστά τη χρήση του φυσικού αερίου σε λύσεις που επιτυγχάνουν το μέγιστο δυνατό βαθμό απόδοσης και αντίστοιχης μείωσης του κόστους του θερμιδικού αποτελέσματος.

Υδρογονάνθρακες

Σε ό,τι αφορά την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, θέμα που σχετίζεται με την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, συστήνεται στα συναρμόδια υπουργεία να ολοκληρώσουν τη διαδικασία που ξεκίνησε το ΥΠΑΝ για τη σύσταση του φορέα, ο οποίος θα αναλάβει την προώθηση των απαραίτητων νομικών αλλαγών στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο και σε δεύτερη φάση στην προκήρυξη διαγωνισμών για τις παραχωρήσεις.

Τέλος η έκθεση κάνει προτάσεις για τη δημιουργία στρατηγικών έκτακτης ανάγκης. Με δεδομένο οτι η Ελλάδα προσδοκά να αποτελέσει διεθνή παίκτη στις ενεργειακές αγορές, το ΣΕΕΣ εκτιμά ότι θα πρέπει να μελετηθούν, να προετοιμαστούν και να κοινοποιηθούν στους αρμοδίους στρατηγικές αντιμετώπισης κρίσεων.

Ετσι, προτείνει:

* το σχεδιασμό λύσεων και μηχανισμών για την εξασφάλιση της τροφοδοσίας της χώρας με φυσικό αέριο, όπως εναλλαγή ποσοτήτων μεταξύ αγωγών, πολλαπλά σημεία εισόδου υγροποιημένου αερίου, ευέλικτα συμβόλαια προμήθειας,

* δημιουργία μηχανισμών απόσβεσης των απότομων αυξομειώσεων της τιμής του πετρελαίου,

* οργάνωση σχεδίου διείσδυσης νέων πρωτογενών συμβατικών καυσίμων στην ηλεκτροπαραγωγή, όπως έρευνα για νέες τεχνολογίες,

* μελέτη και σχεδιασμός απόσβεσης κερδοσκοπικών και πραγματικών κρίσεων που ενδέχεται να δημιουργηθούν γύρω από περιβαλλοντικά θέματα, όπως κόστος δικαιωμάτων διοξειδίου του άνθρακα κ.λπ.

Ανανεώσιμες πηγές

Για την ασφάλεια του εφοδιασμού, τη μείωση των εκπομπών και τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας ικανών μέσων παραγωγής από ΑΠΕ, η έκθεση προτείνει να αξιοποιηθεί όλο το εύρος των τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών, να επιδοτηθούν με κεφάλαια που προορίζονται για την έρευνα και τεχνολογία, ΑΠΕ, οι οποίες έχουν μεγάλη ελληνική προστιθέμενη αξία και εγχώρια βιομηχανική υποδομή επίτευξης εξαγωγών.

Για το πρόβλημα της αδειοδότησης των μονάδων ΑΠΕ, η έκθεση προτείνει να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση, για την εφάπαξ αξιολόγηση των αιτήσεων που εκκρεμούν. Επίσης, τη δημοσίευση των περιοχών εκείνων οι οποίες έχουν κορεστεί, προκειμένου έτσι να πάψει η κατάθεση αιτήσεων για τις συγκεκριμένες περιοχές.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΪΤΑΝΤΖΙΔΗΣ

https://mail.google.com/mail/?account_id=sotsot36%40gmail.com&zx=1vah3ze486r8x&shva=1#inbox/122c8cb251f04ea0

Τουρκία: Περαιτέρω συρρίκνωση της οικονομίας και διόγκωση του ελλείμματος

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2009 07:00

Συρρίκνωση μεγαλύτερη από 5% αναμένεται σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές να καταγράψει η οικονομία της Τουρκίας το 2009. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ακόμα ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας αναμένεται να διογκωθεί στα 55 δισ. τουρκικές λίρες, παρά τις μέχρι τώρα επίσημες ανακοινώσεις για αύξησή του στα 48,3 δισ. τουρκικές λίρες μέχρι το τέλος του χρόνου.

Συρρίκνωση 5% προβλέπει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την τουρκική οικονομία, αλλά και οι επιχειρηματίες της χώρας, ενώ οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης διατηρούν πιο απαισιόδοξη στάση, τονίζοντας ότι μετά την αναθεώρηση κάποιων μακροοικονομικών στοιχείων, η συρρίκνωση της οικονομίας είναι πολύ πιθανόν να αγγίξει και το 6%.

Η τουρκική οικονομία το πρώτο τρίμηνο του 2009 συρρικνώθηκε κατά 13,8%, ενώ η κυβέρνηση αναμένεται ότι θα προχωρήσει στην αναθεώρηση του μεσοπρόθεσμου σχεδίου της για την οικονομία, στο οποίο περιλαμβάνονται και προβλέψεις για τις αποδόσεις της οικονομίας το 2009.

http://www.naftemporiki.gr/news/static/09/07/31/1697176.htm


Τι αναφέρει το Economist για την κα Μπακογιάννη

Βρετανικό περιοδικό την χρίζει υποψήφια ΥΠΕΞ της Ε.Ε.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Σάββατο, 1 Αυγούστου 2009 07:00

Το όνομα της υπουργού Εξωτερικών της χώρας μας, Ντόρας Μπακογιάννη, είναι μεταξύ των υποψηφίων για τη μελλοντική θέση του υπουργού Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προβλέπεται από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, αναφέρθηκε σε άρθρο του περιοδικού Economist.

Το άρθρο του βρετανικού περιοδικού σημείωσε ότι πιθανοί υποψήφιοι για τη θέση αυτή είναι επίσης ο Σουηδός τέως υπουργός Εξωτερικών Καρλ Μπιλντ, ο οποίος όμως δεν αποδέχεται την υποψηφιότητα, ο Ολι Ρεν, ο τέως επίτροπος της Ε.Ε. αρμόδιος για τη Διεύρυνση, και η Ούρσουλα Πλάσνικ, πρώην υπουργός Εξωτερικών της Αυστρίας.

Το άρθρο αναφερόταν κυρίως στην προβλεπόμενη από τη νέα Μεταρρυθμιστική Συνθήκη της Ε.Ε. θέση του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οποία ως υποψήφιοι προκρίνονται προς το παρόν ο Τόνι Μπλερ, τέως πρωθυπουργός της Βρετανίας καθώς και οι Φελίπε Γκονθάλεθ, Πάαο Λιπόνεν, και Βοφγκανγκ Σιούσελ, τέως επικεφαλής των κυβερνήσεων αντίστοιχα, της Ισπανίας, της Φινλανδίας και της Αυστρίας.

Η Συνθήκη της Λισαβόνας πρέπει να εγκριθεί με δημοψήφισμα από τους Ιρλανδούς πολίτες προκειμένου να τεθεί σε ισχύ. Το δημοψήφισμα αναμένεται να διεξαχθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου.

Ο ιρλανδικός λαός απέρριψε με ποσοστό μεγαλύτερο του 54% τη Μεταρρυθμιστική Συνθήκη στο μοναδικό δημοψήφισμα που διενεργήθηκε στην Ε.Ε. επί της Συνθήκης τον Ιούνιο του 2008.

http://www.naftemporiki.gr/news/static/09/08/01/1697659.htm