Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2012

Έλληνες της διασποράς και τα Καλάβρυτα 13 Δεκ. 1943

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ: Διαβάστε τι έγραφαν οι δωσίλογοι δημοσιογράφοι το 1941 – ΔΙΑΔΩΣΤΕ

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ: Διαβάστε τι έγραφαν οι δωσίλογοι δημοσιογράφοι το 1941 – ΔΙΑΔΩΣΤΕ

Το απόκομμα της κατοχικής εφημερίδας, με ημερομηνία 18 Ιουνίου του 1941, βρήκαμε στο blog Sibilla.
Διαβάσαμε τις αράδες του δωσίλογου δημοσιογράφου της εποχής και παγώσαμε, ανατριχιάσαμε.
Ίδιο ύφος, ίδια επιχειρηματολογία με τα σημερινά ακριβοπληρωμένα παπαγαλάκια, που χυδαία προπαγανδίζουν υπέρ μνημονίων και άλλων «σωτήριων» μονόδρομων. Διαβάστε και μόνοι σας, είστε θεωρούμε άπαντες ικανοί να κάνετε τις συγκρίσεις με τις μέρες μας…
Ο γερμανοτσολιάς δημοσιογράφος του 1941 έγραφε:
«Αι περιστάσεις τας οποίας διέρχεται σήμερον η Ελλάς, εις την δύσκολον αυτήν καμπήν της Ευρωπαϊκής ιστορίας, είναι εξαιρετικαί. Όλαι αι εκδηλώσεις της ζωής μας έχουν καταφανή τα δείγματα μιας πρωτοφανούς κρίσεως. Η οικονομική δε κρίσις θα ήτο ίσως ολιγώτερον αισθητή, αν δεν υπήρχεν εις την Ελληνικήν ζωήν, τόσον έκδηλος, η ηθική και λογική κρίσις εκ της οποίας πάσχομεν ως κοινωνικόν σύνολον. Το χρήμα δεν θα υφίστατο τότε τον σημερινόν εκμηδενισμόν. ο πλούτος θα έρριπτε και ένα βλέμμα φιλανθρωπίας και κοινωνικής αλληλεγγύης εις τα πλήθη των πειναλέων, αι λαϊκαί τάξεις θα ανεκουφίζοντο με τας γενναίας χειρονομίας των ευπόρων. Αλλά δεν πρόκειται περί αυτού…
» Είπομεν: Υποφέρομεν και από κρίσιν «λογικού». Ό,τι αγωνιζόμεθα από της επομένης της Μικρασιατικής καταστροφής να οικοδομήσωμεν εις την Ελλάδα, λειώνει τώρα ως ο πάγος. Τα θεμέλια του κράτους τρίζουν. Τα παν εις την χώραν αυτήν που άλλοτε ήστραψε το φως ενός λαμπρού πολιτισμού, καταρρέει, κυλίεται, πέφτει…
» Και ενώ ο οίκος μας σείεται από τας βάσεις του και γύρω μας καπνίζουν ακόμη τα συντρίμμια του πολέμου, ημείς -ω τη αναισθησία μας!- ομφαλοσκοπούμεν επί των «πολεμικών νέων» και, κλείοντες τους οφθαλμούς προ της αδυσωπήτου πραγματικότητος, προβαίνομεν εις εκδηλώσεις αι οποίαι μας φέρουν εγγύτερον προς την ολοκληρωτικήν καταστροφήν.
» Δεν είναι καιρός δια μεμψιμοιρίας ούτε αι στιγμαί επιτρέπουν παρανοήσεις. Η θέσις μας είναι σαφής: Η Ελλάς του κ. Μέχρις Εσχάτων ετάφη μετά μια συντριπτικήν ήτταν. Εις την θέσιν της εγεννήθη η Ελλάς του «ζωτικού χώρου της Ιταλίας». Η πρώτη όζει πτωμαΐνης. Η δευτέρα έχει την δρόσον μιας νέας ζωής. Ας την αγκαλιάσωμεν σφιχτά. Ίσως με την νέαν τάξιν πραγμάτων ατενίσωμεν καλύτερας ημέρας. Ίσως εξέλθομεν εκ της δεινής θέσεως εις την οποίαν ευρεθήκαμεν την επομένην της στρατιωτικής καταρρεύσεως. Ίσως μας δοθούν τα μέσα να ζήσωμεν…
» Το επιβάλλει το εθνικόν συμφέρον μας. Η γενέα αυτή δεν πρέπει να αφανισθή από την πείναν. Τα νειάτα να μη μαρανθούν από τον λίβαν της δυστυχίας. Έχομεν ιστορίαν και πεπρωμένα. Συνεχίζομεν την υπερτρισχιλιετή παράδοσιν μιας ζωτικής φυλής. Είμεθα ράτσα φτιαγμένη από γνήσιον Αριανόν μέταλλον. Διατί, λοιπόν, να διακυβεύωμεν το παν, αυτήν ταύτην την ύπαρξιν μας, εις ανοήτους εκδηλώσεις κατ΄εκείνων οι οποίοι είναι σε θέσιν σήμερον να μας δώσουν χείρα βοηθείας; Και κατά τι είναι περισότερον Έλληνες εκείνοι οι οποίοι κοιμώνται αποκλειστικώς με το φευγαλέον όνειρον της Αγγλικής κατισχύσεως, από ημάς που αξιούμεν προσγείωσιν εις την σημερινήν πραγματικότητα όλων των Ελλήνων, χάριν της κοινής σωτηρίας;
» Μια ειλικρινής συνεργασία με τους χθεσινούς αντιπάλους μας, με τας δυνάμεις του άξονος, θα μας έσωζεν ίσως από το χάος. Τα αναιμικά από την πείναν παιδάκια, θα εύρισκον μίαν φέταν ψωμιού. οι τρικλίζοντες νήστεις γέροντες θα ημπορούσαν να τρώγουν άπαξ τουλάχιστον της ημέρας. αι θηλάζουσαι μητέρες δεν θα εξηντλούντο και η γενεά μας θα ίστατο ορθία εν μέσω της Ευρωπαϊκής καταιγίδος. Διατί να την αρνηθώμεν την συνεργασίαν αυτήν;
Το επαναλαμβάνομεν: Οφείλομεν να προσγειωθώμεν. Άλλως ας πάρωμεν σφουγγάρι και ας σβύσωμεν εκ του Ευρωπαϊκού χάρτου και την Ελλάδα και την ιστορίαν και τα ιδανικά μας…»
Επιστροφή στην αρχική
 
Facebook ShareTwitter Share
 
 

5 Responses to ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ: Διαβάστε τι έγραφαν οι δωσίλογοι δημοσιογράφοι το 1941 – ΔΙΑΔΩΣΤΕ

 1. Το σχόλιο σας αναμένει έγκριση. 
  ΟΝΟΜΑΤΑ: Το όνομα της εφημερίδας και το όνομα σου συντάκτου, για να μην τους παίρνει η μπάλα όλους
 2. Το σχόλιο σας αναμένει έγκριση. 
  Ονόματα: Εφημερίδας και συντάκτου, για να μην τους παίρνει η μπάλα όλους.
 3. Η εφημερίδα είναι Καλαματιανή και πιθανότατα Βασιλική!!!
 4.  Γιάννης λέει:
  Το κακό είναι και η εισαγωγή, που όπως τότε διαστρευλώνει την πραγματικότητα. Κανένας έλληνας δε θα έστεργε για μνημόνια αν δεν υπήρχαν οι ίδιοι που προπαγάνδιζαν τότε υπέρ του άξονα να ρίξουν τη χώρα στην οικονομική περιπέτεια που ζούμε. Δοσίλογοι και τότε δοσίλογοι και τώρα: Αγωνιστήκαμε με υπερήφανους αγώνες και θυσίες για την απελευθέρωση της χώρας και το χτίσιμο μετά τα ερείπια του εμφύλιου που πάλι με πλήρη συναίσθηση και γνώση τα άκρα εδημιούργησαν,και σήμερα έχτισαν τα τείχη και έκλεισαν έξω από την πρόοδο το λαό και προσπαθούν και πάλι να τον κρατήσουν έξω σε μια τάχα ελευθερία-δουλεία της ανάγκης και της επαιτείας. Σήμερα από υπολογισμό κάποιοι και από αφελή πίστη οι πιο πολλοί εμποδίζουν την εθνική συνεννόηση για το γρέμισμα του σάπιου συστήματος που ανεπαίσθητα και με συνεπεια φροντίζει τη μεταφορά του πλούτου στα χέρια των λίγων. Τότε συνέπραταν με τον κατακτητή. Σήμερα συμπράτουν με το ασύδοτο καφάλαιο. Αφελώς πιστεύουν πως εχθρός είναι οι οργανωτές του κράτους και σύμμαχος οι αρνητές των πάντων.
 5. Τα όσα γράφονται εδώ, γράφονται σε περίοδο ολικού έλεγχου της ελευθερίας του λόγου και επομένως κάθε σύγκριση με την τρέχουσα κατάσταση είναι το λιγότερο ανόητη…
  Ακόμα όμως και σε αυτή την περίπτωση, η μία προτροπή του γράφοντος είναι εντελώς παρόμοια με τις σημερινές για την χαώδη κατάσταση που επικρατεί μεταξύ των Ελλήνων και παρά ταύτα δεν αντιλαμβάνονται την αξία της συσπείρωσης… Αυτό θα μπορούσε να είναι και ένας έξυπνος τρόπος να περάσει το μήνυμά του για ενδυνάμωση της χώρας κάτω από συνθήκες λογοκρισίας αλλά ο φωστήρας εδώ και ο αναμεταδότης του δεν το πρόσεξαν…
  Η δεύτερη προτροπή είναι προφανής διότι γράφεται το 1941 όταν η Γερμανία φαινόταν ως η μοναδική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και ο γράφων δεν θα μπορούσε να δει τα πράγματα διαφορετικά όχι μόνο λόγω της λογοκρισίας αλλά και της τότε πραγματικότητας.
 6.  Λιάνα λέει:
  Ο τίτλος της εφημερίδας γιατι ειναι κρυμένος? Μήπως γιατί οι τότε εφημερίδες ανήκαν σε σημερινό μεγαλοεκδότη?

Επιφυλάσσεται να προχωρήσει σε περαιτέρω πληρωμές για υποβρύχια το ΥΠΕΘΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ, 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2012

«Πρόθεση του υπουργείου Εθνικής Αμυνας είναι να κινηθεί προς την κατεύθυνση μιας νέας διαπραγμάτευσης με τα ΕΝΑΕ, ώστε να εξασφαλισθεί η παράδοση των υποβρυχίων και στα δύο προγράμματα», αναφέρει σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Όπως αναφέρει ο υπουργός, προκειμένου να προχωρήσει αμοιβαία επικαιροποίηση της Εκτελεστικής Συμφωνίας απαιτείται η συγκρότηση επιτροπής Ειδικών και από τις δύο πλευρές με σκοπό να προσδιοριστεί το ακριβές στάδιο ναυπήγησης για κάθε υποβρύχιο, να οριστικοποιηθούν τα χρονοδιαγράμματα προόδου εργασιών που προτάθηκαν από τα ΕΝΑΕ και να διασυνδεθούν οι πληρωμές με την εξέλιξη των εργασιών.

«Μέχρι να συγκεκριμενοποιηθούν όλα τα ανωτέρω, το ΥΠΕΘΑ επιφυλάσσεται να προχωρήσει σε περαιτέρω πληρωμές», ξεκαθαρίζει ο κ. Αβραμόπουλος και αναφέρει συγκεκριμένα ότι «προϋπόθεση για την καταβολή χρημάτων θα πρέπει να είναι η εκτέλεση των εργασιών η οποία θα πιστοποιείται από επιτροπή παρακολούθησης του Πολεμικού Ναυτικού» και ακόμη ότι «για κάθε μεταβολή πληρωμών που θα γίνεται στο εξής θα ζητείται έγκριση της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής».

Το έγγραφο του υπουργού Εθνικής Αμυνας διαβιβάστηκε στη Βουλή προς απάντηση ερώτησης του βουλευτή της ΝΔ Αργύρη Ντινόπουλου, ο οποίος έχει καταγγείλει ότι τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά βρίσκονται σε ουσιαστική παύση εργασιών αναφορικά με την κατασκευή των έξι υποβρυχίων (προγράμματα Αρχιμήδης και Ποσειδών) παρά την υπογραφή της νέας σύμβασης ανάμεσα στο ελληνικό δημόσιο και στους αναδόχους του έργου (ΕΝΑΕ-HDV, Abu Dhabi Mar LLC, ThyssenKrupp Marine System AG). Ο κ. Ντινόπουλος αναφέρει μάλιστα ότι το ελληνικό δημόσιο έχει καταβάλει στην ανάδοχο εταιρεία (μετά το Σεπτέμβριο του 2010) το συνολικό ποσό των 412 εκατομμυρίων ευρώ αν και καμία ουσιαστική εργασία έχει γίνει στα υποβρύχια. Παράλληλα, επικαλείται πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι ανάδοχοι του έργου ασκούν πιέσεις στο ελληνικό δημόσιο και για νέες εκταμιεύσεις σημαντικών ποσών και απειλούν ότι αν δεν λάβουν τα συγκεκριμένα ποσά θα φύγουν από τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά.

Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας ενημερώνει ότι «το υποβρύχιο Παπανικολής παραδόθηκε στο Πολεμικό Ναυτικό την 27.10.2010 με την ενεργοποίηση της Εκτελεστικής Συμφωνίας. Η εγγύησή του σύμφωνα με τη σύμβαση θα έληγε την 27.10.2011. Εξαιτίας της ύπαρξης ανοικτών σημείων εγγυήσεως, η HDW αποδέχθηκε παράταση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και την αποκατάσταση, χωρίς κόστος, όλων των ανοιχτών σημείων εγγυήσεως για όσο διάστημα απαιτηθεί. Για την αποκατάσταση των προαναφερθέντων ανοιχτών σημείων το υποβρύχιο Παπανικολής βρίσκεται από 12.1.2012 δεξαμενισμένο στις εγκαταστάσεις των ΕΝΑΕ στο Σκαραμαγκά».

Ο κ. Αβραμόπουλος αναφέρει επίσης ότι «οι συμβατικές ημερομηνίες παραδόσεως των υποβρυχίων ΠΙΠΙΝΟΣ και ΩΚΕΑΝΟΣ είναι 27.4.2012 και 27.5.2012 αντίστοιχα. Σύμφωνα όμως με τα νέα χρονοδιαγράμματα που απέστειλαν τα ΕΝΑΕ, οι παραδόσεις θα πραγματοποιηθούν 15 και 16 μήνες αντίστοιχα μετά την επανέναρξη των εργασιών που από 27.7.2011 έχουν παγώσει, λόγω διαφορών μεταξύ ΕΝΑΕ και HDW και χωρίς ευθύνη του ελληνικού Δημοσίου».


Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2012

One World One Revolution | Ελληνικοί υπότιτλοι

http://www.youtube.com/watch?v=v6kEgj0XwO8

Γερμανία: Ενός λεπτού σιγή για τα θύματα των νεοναζί

Marianne: Ελλάδα - «Οι Τούρκοι επιστρέφουν... αλλά είναι γερμανοί»

Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2012

Με ένα άρθρο-καταπέλτη για τη στάση της Γερμανίας και των ηγετών της ευρωζώνης, ο βραβευμένος ακαδημαϊκός και συγγραφές Jean-Paul Brighelli, μιλά στο γαλλικό περιοδικό Marianne με τα πιο σκληρά λόγια για την προσπάθεια ταπείνωσης και εξαθλίωσης του ελληνικού λαού. Ο Brighelli μιλά για την Ελλάδα αλλά και την Ιταλία τονίζοντας....
ότι χωρές αυτές τις δυο χώρες ''δεν θα υπήρχαμε'', ενώ μιλά με ειρωνικό τόνο για την πλήρη αδιαφορία των ηγετών για την ανάμειξη της Goldman-Sachs στην υπόθεση της ελληνικής κρίσης.

''Η Ελλάδα σήμερα, αύριο ποιός;'', αναρωτιέται ο Γάλλος ακαδημαϊκός. ''Δεν θα υπήρχατε χωρίς την Ελλάδα και την Ιταλία, άλλο στόχο της οικονομικής βαρβαρότητας... Δεν θα είχατε ούτε την λέξη δημοκρατία'', σημειώνει ο Brighelli o oποίος σε απευθύνεται με άμεσο ύφος στους Ευρωπαίους ηγέτες... Σε ένα φανερά φορτισμένο συναισθηματικά κείμενο ο Γάλλος τονίζει: ''Η Ελλάδα και η Ιταλία είναι ο πολιτισμός. Αυτοί που σήμερα θέλουν να τις καταστρέψουν (γιατί περί αυτού πρόκειται) δεν υπήρχαν όταν ο Δημοσθένης, ο Περικλής, ο Σοφοκλής και ο Σωκράτης εξηγούσαν στον κόσμο τι είναι πολιτισμός, δηλαδή ένα εκπαιδευτικό δημιούργημα και όχι μια οικονομική μηχανή''.

Στο κείμενο μιλά για τους φιλέλληνες της ιστορίας, τον Βύρωνα και τον Chateaubriand... ''Οι άνθρωποι του πνεύματος ήρθαν για να πεθάνουν για την Ελλάδα. Ένας όχλος από κογιότ θέλει τώρα να την κομματιάσουν... Οι Τούρκοι επέστρεψαν, αλλά είναι γερμανοί'', τονίζει...
Στο εκτενές του άρθρο αναφέρεται και στην Κατοχή και την ελληνική Αντίσταση, μιλώντας για τις σημερινές αντιδράσεις και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε όλη τη χώρα.
''Είναι ο ελληνικός λαός που σήμερα κάνει άδικες για αυτούς θυσίες, αύριο θα είμαστε εμείς...'', προειδοποιεί ο Brighelli...

Κινητοποιήσεις στις γειτονιές

Δεν υπάρχει ΑΡΧΗΓΟΣ

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2012

Γιατί κατεβαίνει τώρα η Ρωσία στην Μεσόγειο;

Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2011

Τι συμβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο; Το 1947 στην αρκτική Ρώσοι επιστήμονες ανακάλυψαν μια υποθαλάσσια οροσειρά, που έφτανε μέχρι την Γροιλανδία και την ονόμασαν Λομονόσοφ. Αυτή η οροσειρά γεωλογικά είναι συνέχεια της Σιβηρίας. Το 1982 υπογράφτηκε στον ΟΗΕ το διεθνές δίκαιο της θάλασσας που καθορίζει τα θέματα της υφαλοκρηπίδας στα 12 ναυτικά μίλια από της ακτές. Με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας δεν έχουν συμφωνήσει και δεν το έχουν υπογράψει δυο χώρες οι ΗΠΑ (λόγω αρκτικής) και η Τουρκία (λόγω Αιγαίου).

Σύμφωνα με το δίκαιο του ΟΗΕ αν μια χώρα έχει υποθαλάσσια οροσειρά η οποία είναι γεωλογική συνέχεια μιας εξωτερικής γεωλογικής διαμόρφωσης τότε η υφαλοκρηπίδα της επεκτείνεται μέχρι 12 ναυτικά μίλια από το τέλος της υποθαλάσσιας οροσειράς. Επομένως η υφαλοκρηπίδα της Ρωσίας με βάση το δίκαιο φτάνει μέχρι την Γροιλανδία και έτσι όλη η αρκτική της ανήκει. Στον βόρειο πόλο όμως είναι το 25% των υδρογονανθράκων και άρα η Ρωσία έχει την δυνατότητα να γίνει η μεγαλύτερη ενεργειακή δύναμη του κόσμου. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν υπέγραψαν το δίκαιο οι ΗΠΑ.
Από την άλλη η Τουρκία γνωρίζοντας ότι αν εφαρμοστεί το δίκαιο δεν έχει υφαλοκρηπίδα που να έχει κοιτάσματα δεν το υπόγραψε και έθεσε θέμα αιτίας πολέμου την εφαρμογή του στο αιγαίο. Επομένως η Ελλάδα αν τολμήσει να το εφαρμόσει, σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι Τούρκοι, θα οδηγηθεί σε σύγκρουση.
Έτσι η Ελλάδα για να μην υπάρξει ποτέ η δυνατότητα να εφαρμόσει το διεθνές δίκαιο οδηγήθηκε στο ευρώ με την προοπτική να δεσμευθεί και να χάσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα (με ένα μνημόνιο ας πούμε) άλλα για να γίνει αυτό έπρεπε να χρεοκοπήσει.
Ουσιαστικά όμως οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί μέσω της Ελλάδας δημιουργούν τετελεσμένο για την κατάργηση και την μη εφαρμογή του δικαίου έτσι ώστε και η Ρωσία να χάσει την αρκτική.
Αυτός είναι ο λόγος που ο Πούτιν πρόσφερε 25 δις δάνειο τότε ώστε να μην πάει η Ελλάδα στο ΔΝΤ και η Κίνα άλλα τόσα. για να μην χάσει την αρκτική.
Για αυτό τον λόγο χρεοκοπήσαμε και μπήκαμε στο μηχανισμό στήριξης για να μην υπάρξει ποτέ η πιθανότητα δημιουργίας τετελεσμένου στο Αιγαίο για εφαρμογή του διεθνούς δικαίου που θα μπορεί η Ρωσία να το χρησιμοποιήσει στην Χάγη (ως δεδικασμένο) και να κερδίσει την υφαλοκρηπίδα τής αρκτικής.
Όμως ένα μικρο κράτος όπως είναι η Κύπρος στην προσπάθεια της να επιβιώσει (να μην μπλέξει στο ΔΝΤ) τους χάλασε τα σχεδία και έκλεισε διμερή συμφωνία με το Ισραήλ που όμως βασιζόταν στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας.
Αυτό όμως ήταν και η ευκαιρία της Ρωσίας για την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Για τον λόγο αυτό κατεβάζει τον στόλο με το αεροπλανοφόρο στην μεσόγειο τον Νοέμβριο.
Όμως αυτή την στιγμή το Ισραήλ έχει παγιδευτεί όπως και οι ΗΠΑ στο διεθνές δίκαιο που με αυτό κερδίζει η Ρωσία την αρκτική και αυτό δεν το θέλουν καθόλου. Η Τουρκία νιώθει απομόνωση και γαβγίζει. Έτσι είναι όλοι παγιδευμένοι…μας έσκαψαν το λάκκο και έπεσαν οι ίδιοι μέσα. έτσι τώρα η Ρωσία για να ισχυροποιήσει την θέση της και την θέση της Κύπρου παίρνει και αυτή άδεια με την gazprom για εξορύξεις και μάλιστα εκεί που οι Τούρκοι την θεωρούν δική τους ζώνη.Όμως αν συμβεί αυτό τέρμα η υφαλοκρηπίδα για την Τουρκία και τέρμα η αρκτική για τούς Αμερικανούς και Ευρωπαίους.
Για τον λόγο αυτό δεν μας δίνουν την έκτη δόση και προσπαθούν να μας κατεβάσουν το κεφάλι κάτω και μιλούν για εκχώρηση κυριαρχίας (το ακούσατε πιστεύω).
Με αυτό τον τρόπο θα μας αποδυναμώσουν ηθικά και στρατιωτικά για να είναι ποιο βέβαιο το αποτέλεσμα.
Δυο στοιχεία ακόμα που θα βοηθήσουν στην εξαγωγή συμπερασμάτων:
1. Το 2010 το τουρκικό ΓΕΕΘΑ μάζεψε καθηγητές πανεπιστημίων και τους ρώτησε αν τα κοιτάσματα στην ανατολική μεσόγειο δικαιολογούν το ρίσκο του πολέμου….
και η απάντηση τους ήταν ναι.
2. Στις 25 Ιουλίου του 2011 το ΥΠΕΞ της Ρωσίας έβγαλε επίσημη ανακοίνωση που προειδοποιούσε την Τουρκία να μην πειράξει την Κύπρο ειδάλλως……….(δεν το λέω).
Ερώτηση 1η: θα επιτεθούν οι Τούρκοι είτε σε εμάς είτε στους κύπριους με την ανοχή της Αμερικής μετά από ερέθισμα των ισραηλινών;
Ερώτηση 2η: θα επιτεθούν οι Ρώσοι στην Τουρκία διότι τους “χαλάει την δουλειά” στον βόρειο πόλο;